Výměna zásobovacích čerpadel pro ÚV Kúty

Výměna zásobovacích čerpadel pro ÚV Kúty včetně propojovacího potrubí DN 400 a DN 300

Investor:
BVS a.s. Bratislava

Ukončení realizace: 9/2006

staré:

nové: