Výměna technologického potrubí DN 400 na ÚV Holíč

Výměna technologického potrubí DN 400 pro surovou vodu na ÚV Holíč, včetně rekonstrukce provzdušnění surové vody

Investor:
BVS a.s. Bratislava

Generální dodavatel:
ProMinent Slovensko, Bratislava Vajnory

Ukončení realizace: 12/2005

staré:

nové: