Úpravna vody Moravská nová Ves

Výměna stávajícího páteřního rozvodu technologické vody, výměna odtokových žlabů z dosazovací nádrže, výměna zábradlí v akumulačních komorách.

Investor:
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Generální dodavatel:
MaBara, s.r.o.

Ukončení realizace: 1/2008

staré:

nové: