Rekonstrukce technologie pro ÚV Šala

Rekonstrukce technologie pro ÚV Šala (výměna zásobovacích čerpadel, výměna potrubí, výměna technologických zařízení)

Investor:
BVS a.s. Bratislava

Ukončení realizace: 9/2006

staré:

nové: