Rekonstrukce technologie pro ČS Polianka

Rekonstrukce technologie pro ČS Polianka (výměna zásobovacích čerpadel, výměna potrubí, výměna technologických zařízení)

Investor:
BVS a.s. Bratislava

Ukončení realizace: 12/2006

staré:

nové: