Rekonstrukce ČS Mosnáky

Investor:
BVS a.s. Bratislava

Ukončení realizace: 7/2006

nové: