Napojení čerpadel pro dodávku pitné vody obce Brodské na úpravně vody Kúty

Vypracování realizační dokumentace. Výměna stávajících potrubních rozvodů a napojení nových čerpadel CAPRARI.

Investor:
BVS a.s. Bratislava

Generální dodavatel:
TECHNOTRADING,s.r.o. Bratislava

Ukončení realizace: 9/2009

staré:

nové: