Montáž technologie pro kanalizační ČS Nová Stráž Komárno

Generální dodavatel:
STABAC spol s r.o.

Ukončení realizace: 8/2006

staré: