Hydinár Gbely – Jatka a zpracovaní drůbeže

Vypracování realizační dokumentace. Výměna stávající separace peří původním řetězovým dopravníkem za šroubový lis. Předčištění odpadních vod pomocí tlakově vzdušné flotace BM flot b.

Investor:
Hydinár Gbely, a.s.

Generální dodavatel:
MaBara, s.r.o.

Ukončení realizace: 8/2008

Výkon zpracování odpadních vod:
120 m3/ den

Výkon zpracování peří:
5-6 t/ den

 

Tabulka parametrů před a po vyčištění

ukazovatel pH (25°C) ChSKCr (hom.) BSK5 (hom.) / ATM EL (pe)
jednotka [mg.l-1]
hodnota – přítok 7,84 9 500 6 800 630
hodnota – odtok 6,72 640 440 78

 

ukazovatel NLs RLs Ncelk Pcelk
jednotka [mg.l-1]
hodnota – přítok 1 020 1 780 105 44
hodnota – odtok 168 1 820 84 24

 

starý:

nový: