Dodávka výtlačného potrubí pro vrty HPF 1, HPF 2 Bukovec

Investor:
BVS a.s. Bratislava

Ukončení realizace: 4/2006

nové: