Kalový odvodňovací pytlovač

Kalový odvodňovací pytlovač se používá pro odvodnění menšího množství kalové vody. Technologie odvodnění spočívá v samočinné gravitační separaci přes filtrační tkaninu (filtrační pytel). Pro zachycení odvodňovaných částic se používá pytel z filtrační tkaniny, pytel je zachycený v rámu pod zásobními nádržemi ne přečerpaný kal. Oddělená voda volně prosakuje přes tkaninu pytle a pevné částice se zachytávají v prostoru pytle. Kalový odvodňovací pytlovač je vybavený vibrační hladinovou sondou, která řídí plnění reakčních nádrží a následně ovládá časový spínač pro dávkovací čerpadlo kalové vody. Kalové čerpadlo spíná až po nastaveném čase, při kterém dojde ke gravitačnímu filtrovanému odtoku přebytečné kalové vody přes filtrační pytel. Při tomto částečném skokovém plnění, dochází k maximálnímu využití objemu filtračního pytle. Po nastaveném počtu plnících cyklu se rozvít kontrolka na řídícím rozvaděči a obsluha je informována o naplnění pytle odseparovaným kalem. Pytel se vyjme z rámu a pomocí manipulačního vozíku (rudlu) se odveze na volnou plochu pro dodatečné odvodnění doschnutí. Pro lepší účinnost odvodnění se používá polymerní flokulant, který se dávkuje do výtlačného potrubí přes reakčního hada. V reakčním hadu dochází k dokonalému promíchaní kalové vody a flokulantu, vzniknou kalové vločky, které jsou zachycené na filtrační tkanině pytle.

  • DSC00093
  • DSC00095
  • P1060614
  • P1060618
  • P1060655
  • P1090563
  • P1110592