Výroba a prodej tlakově vzdušných Flotačních jednotek BM-Flot

Námi dodávané flotační jednotky flotátory BM flot pracují na principu tlakově vzdušné flotace. Princip tlakově vzdušné flotace spočívá v rozpouštění stlačeného vzduchu v reaktoru jednotky a jeho následného uvolnění v směšovací komoře hlavní nádrže, čímž vznikne směs mikro bublinek, které se naváží na vytvořené kalové vločky. Kalové vločky se pomocí mikro bublinek vynesou na hladinu, kde se vzduch z mikro bublin uvolní do atmosféry, a kalové vločky jsou sesbírané z hladiny lopatkovým kapsovým sběrákem do nádoby. Odseparovaná vyčištěná voda odtéká horním nastavitelným přelivem do odtokového potrubí k dalšímu použití.

Pro kvalitní flotační proces je nutné vytvořit kalové vločky, které se oddělují od odpadní vody. Pokud v kalové vodě nedochází k tvorbě kalových vloček, není flotace účinná a je nutné dávkovat do surové vody srážedla (koagulanty) případně polymerní flokulanty.

Naše flotátory pracují jako průtočné zařízení, které potřebují, stály průtok pro co nejlepší separační účinek. Při náběhu a odstavení flotační jednotky dochází ke vznosu a promíchaní kalových vloček z již odseparované vody. Po smíchaní s vyčištěnou vodou jsou kalové vločky strhávaný do odtoku vyčištěné vody. Prvních par minut po zapnutí a vypnutí je zařízení neúčinné, protékající voda není vyčištěna od kalových vloček. Je nutné ji vrátit spět do zásobní nádrže. V případě že natokové vody přitékají na zařízení nerovnoměrně, navrhujeme je akumulovat v nádrži. Akumulační nádrž musí mít takový objem, který umožní rovnoměrný průtok přes flotační jednotku.

Pokud přitékající voda obsahuje nerozpuštěné látky větší jako 3mm je nutné tyto zachytit před vstupem do flotační jednotky.(hrubé, jemné česle, lapák písku).

Námi dodávané zařízení je celkově vyrobeno z nerez oceli odolávající přitékajícím vodám a instalovanému prostředí. Zařízení je plně automatizováno dodávaného včetně veškerého příslušenství a spuštěním do provozu. Včetně záručního a pozáručního servisu.

Tlakově vzdušné flotační jednotky se dají použít všude tam, kde se využívá separace látek s podobnou hustotou. Využití těchto jednotek je:

 • Papírenský průmysl
 • Masozpracující průmysl
 • Mlékárenství
 • Potravinářský průmysl
 • Výroba cukrovinek
 • Chemický průmysl
 • Kafilérie

Schéma Flotační jednotky BM-Flot v PowerPointu a jako obrázek:

Schéma Flotační jednotky BM-Flot

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • IMG_1033
 • p1010003
 • P1040487